tenkeevner

Aper og mennesker har "medfødte" begreper.

Aron Beck(1990) Hevder at persolighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Personlighetsforstyrrelser kan defineres som varige "avikende personlighetstrekk." Personlighetforstyrrelsen skaper problemer for personen og for omgivelsene. Se artikler om personlighet og personlighetforstyrrelse.

At man finner personlighets forstyrrelser hos sjimpanser, tyder på at slike lidelser "hovedsakelig" skyldes arvefaktorer.

 

For klassifisere/kategorisere begreper så kreves logiske tenkeevner.

 

Barn og voksne har en evne til å tankelese andre.Eller rettere sagt, de har teorier om andre sinn, psykiske inder verden.

Når vi gjør valg, så må vi ha evnen til å forestille oss fremtiden.I tillegg må vi ha indre forestillinger(representasjoner) som vi kan velge mellom.

Sjimpanse Sara forstod konservasjon

Når menneskebarn kommer i alderen 7-11 år så får det evnen til å ta andres perspektiv, konservasjon og andre avanserte kognitive evner.Konservasjon er vår evne til å forstå at mengder av veske(vann) eller faste legemer (leire)bevares om vesken/legemet forandrer form.Webdesign ©2016 Web Norge