tenkeevner

Aper og mennesker har "medfødte" begreper.

Menneske aper kan lære symbol tenkning. Bonobo aper(menneskeape) bruker signaler i vill tilstand.

 

For klassifisere/kategorisere begreper så kreves logiske tenkeevner.

Aron Beck(1990) Hevder at persolighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Personlighetsforstyrrelser kan defineres som varige "avikende personlighetstrekk." Personlighetforstyrrelsen skaper problemer for personen og for omgivelsene. Se artikler om personlighet og personlighetforstyrrelse.

At man finner personlighets forstyrrelser hos sjimpanser, tyder på at slike lidelser "hovedsakelig" skyldes arvefaktorer.

Når vi gjør valg, så må vi ha evnen til å forestille oss fremtiden.I tillegg må vi ha indre forestillinger(representasjoner) som vi kan velge mellom.

 

Barn og voksne har en evne til å tankelese andre.Eller rettere sagt, de har teorier om andre sinn, psykiske inder verden.Webdesign ©2016 Web Norge