Aper og mennesker har "medfødte" begreper.

 

For klassifisere/kategorisere begreper så kreves logiske tenkeevner.

Menneske aper kan lære symbol tenkning. Bonobo aper(menneskeape) bruker signaler i vill tilstand.

Når vi gjør valg, så må vi ha evnen til å forestille oss fremtiden.I tillegg må vi ha indre forestillinger(representasjoner) som vi kan velge mellom.

Aron Beck(1990) Hevder at persolighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Personlighetsforstyrrelser kan defineres som varige "avikende personlighetstrekk." Personlighetforstyrrelsen skaper problemer for personen og for omgivelsene. Se artikler om personlighet og personlighetforstyrrelse.

At man finner personlighets forstyrrelser hos sjimpanser, tyder på at slike lidelser "hovedsakelig" skyldes arvefaktorer.Webdesign ©2016 Web Norge