tenkeevner

 

For klassifisere/kategorisere begreper så kreves logiske tenkeevner.

Mennesker og aper har medfødte evner til å tenke grunnleggende fysikk, logikk og matematisk tenkning.(Langer 2000)

All tankevirksohet innebærer at vi bruker begreper til å klassifisere eller kategorisere ting og ytre hendelser.

Troligvis er vår evne til å lage begreper og klassifisere/kategorisere medfødt.

Vi har en naturlig tilbøyelighet til å klassifisere at vi opplever på en bestemt måte(L.G.Lundh 1996)

 

Et eksempel på kategorisering:

Allerede fra 4 til 5 måneders alder kan spebarn kategorisere møbler på en enkel måte.

Møbel er et abstrakt begrep. Ordet møbel(lydbølgende som vi lager med leppene) er et symbol som representerer denne abstraksjonen.

Det er viktig å være klar over, at ord ikke er det som et begrep(indre bilde/representasjon i hjernen)

Når vi snakker eller tenker om noe, så bruker vi begreper(indre bilder)

Møbel er et overordnet begrep for: "bord, stoler, senger"

Underkategori for stol: er"lenestoler, spisestoler, kontorstoler og pinnestoler"

Stol er det nivå som barn lærer først, og som huskes lettest. Rosch(1978) hevder at det finns begrepsnivåer som er mer grunnleggende enn andre, og som vi lærer og husker lettest.

Apers kategorisering:

Mennesker starter å kategorisere på et basalt nivå. Eksempel på dette er: "hunder", "katter", "fugler".

Aper og menneskeaper klassifiserer/kategoriserer på et mer konkret nivå: "rhesusape", "gorilla", "sjimpanse" Som overordnet kategoriserer aper: "dyr", "mat" (Quimm 2002)Webdesign ©2016 Web Norge