tenkeevner

Aper og mennesker har "medfødte" begreper.

Hvordan skaper vi begreper i hjernen. For eksempel begrepet= hest.

Ordet=symbolet (hest) er lyden som vi utrykker via munn og lepper.

Begrepet hest har vi som et indre bilde=skjema=forestilling=representasjon=tankemønster i vår hjerne.

Begrepet (hest), vårt indre bilde (av en hest) er ikke knyttet til sanse inntrykk eller persepsjon=oppfattelse=bearbeidet sanse inntrykk fra den ytre verden. Begrepet hest finns i vår hjerne.

Platons ide verden:

Platon født 384 før Kristus, hevdet at ideen hest fantes ute i ide verden.

Han mente at mennesker hadde levd tidligre i ide verden(reinkarnasjon), derfor behøvde mennesket, bare å huske ideen hest.

Kognitiv skjema teori:

Moderne kognitiv  skjemateori er en variant av Platons idelære. Ordets betydning finnes inni hjernen(som begrep=indre bilde) hos den som bruker ordet (hest)

Det er betydningen som er et kognitivt skjema=tankemønster=indre bilde..

Det kognitive skjema tilsvarer det vi opplever ved persepsjon via sanse inntrykk.

Sanse inntrykk, som syn av hest , lukt av hest samspiller med strukturer i hjerne, som gjør det mulig å oppfatte sanse inntrykk som en persepsjon(bearbeidet sanse inntrykk)

Strukturerene i hernen:

En forutsetning for skjemateorien er at vi har noen medfødte skjemaer.

Begreper/skjemaer som er skapt av sanse inntrykk blir bearbeidet til persepsjoner ved hjelp av medfødte tankeevner, medfødte skjema og tidligere evervede skjema.

 Hos Platon ligger begrepet/ideen/skjemaet ute i ideverden.

I skjemateorien ligger ideen/begrepet/skjemaet/det inder bilde/forestlilling inne i hjernens struktur.Webdesign ©2016 Web Norge