tenkeevner

WWWWW UUUUUXXXXX

XXXXX

Vi mennesker regulerer retten til sex ved hjelp av juridiske og moralske regler. Blant aper er det vanlig at det er den dominate hannen som har eierett til å parre seg med hunnene. Den sterkes rett.

De fleste handlinger hos dyr, som går ut på å lure et annet dyr er genetiske betingede programmer. Eksempel på slike programmer er fugler som spiller skadet for å lokke bort rovdyr fra redet. Fjellpiper og strutser.

Når et dyr kan seg forestille seg andres tanker/indre forestillinger og planer, har det fått en stor fordel. Dette er en ny tankeevne.  En slik tenkeevne tyder på at dyret har selvbevissthet og theory of mind. Det vil si evnen til "tankelesning" . Se artikkel om selvbevissthet og TOM.

A.Whiten og D.Byrne(1988) beskrev rn herndelse, hvor en kvinnelig bavian var interessert i en ung hann. Imidlertid vil den dominerende hannen straks stoppe og straffe klapping og kjælingsom innleder tilnærning.Webdesign ©2016 Web Norge