tenkeevner

Vi mennesker regulerer retten til sex ved hjelp av juridiske og moralske regler. Blant aper er det vanlig at det er den dominate hannen som har eierett til å parre seg med hunnene. Den sterkes rett.

De fleste handlinger hos dyr, som går ut på å lure et annet dyr er genetiske betingede programmer. Eksempel på slike programmer er fugler som spiller skadet for å lokke bort rovdyr fra redet. Fjellpiper og strutser.

Når et dyr kan seg forestille seg andres tanker/indre forestillinger og planer, har det fått en stor fordel. Dette er en ny tankeevne.  En slik tenkeevne tyder på at dyret har selvbevissthet og theory of mind. Det vil si evnen til "tankelesning" . Se artikkel om selvbevissthet og TOM.

A.Whiten og D.Byrne(1988) beskrev rn herndelse, hvor en kvinnelig bavian var interessert i en ung hann. Imidlertid vil den dominerende hannen straks stoppe og straffe klapping og kjælingsom innleder tilnærning.

En dag sittter den unge hannen bak en sten, slik at den dominante lederbavianen ikke kan se ham. Bavian hunnen beveger seg så sakte mot stenen,

samtidig som hunstuderer marken og gresset. Til sist er hun bak stenen. Hun passer på at overkroppen kan sees av lederhannen.Lederhannen holder alltid rede på hvor hunnene befinner seg. Med hendene kjeler hun den unge hannen, som er usynlig for den dominante hannen.

Byrne og Whiten lurte på om paret hadde planlagt det hele, eller var det hele en tilfeldighet.

Kunne paret lese lederhannens psyke.

Whiten og Byrne tok kontakt med andre som forsket på aper for å undersøke om de kjente til liknende anekdoter.

Frans de waal(1992) beskriver en episode, hvor en underordnet sjimpanse hadde sex med en hunnape, mens lederapen sov. Lederapen våkner og nærmer seg paret for å seg hva som pågår. Problemet for den underordnende sjimpansen er at han har en mistenkelig errigert penis. Den underordnede sjimpansen flykter ikke. Han står med ryggen mot lederhannen og venter på at erreksjonen skal gå ned,før han vender seg og hilser på lederen.

Referanser:

Whiten,A  og Byrne 1988 Tactical deceptionin primates Behavioral and Brain Sciences 11 p233.

De Waal F .1989 peacemaking among primates. Cambrigde, Mass. Harward University Press.

 

 Webdesign ©2016 Web Norge