tenkeevner

INTELLIGENS 

(forstå=latin) erkjenne, oppfatte, fornuft.

Intelligensbegrepet burde etter min oppfatning ikke brukes.Man burde heller teste menneskets kognitive enkelt evner. Som foreksempel matematematiske evner, musikalitet osv.

 

Definisjon av IQ Intelligens

Intelligens er psykiske evner som omfatter våre evner til å planlegge, løse problemer, resonere, tenke abstrakt, forstå sammensatte begreper, lære hurtig og lære av erfaringer. Prosess hurtighet og arbeidshukommelse.

Representasjoner er et grunnleggende begrep innen kognitiv psykologi. Begrepet referer til måtene som hjernen klarer å plukke opp, lagre og bearbeide informasjon om omgivelsene.

Som mange viktige begreper er representasjoner upresist, og mange godtar ikke betydningen.

Desverre er språket vårt lite utviklet.

 Mennesker har en uimotståelig trang til å tolke andres handlinger som målrettede   Intensjonstenkning er å tolke andres og egne mål ved ulike handlinger

Abstrakte begreper står for ting som vi ikke kan observere med våre sanser. Slike begreper er: lavt blodsukker, lufttrykk,gener

rente,gravitasjon, roman eller kommune.

Ved skade på frontalhjernen svekkes evnen til å forstå abstrakte begreper.

Se artikkelen on sjimpansen Sara, som fortod abstrakte begreper.

Kunnskap og informaasjon er abstrakte begreper.

Fornuft er et uklart og diffust begrep. Det er ikke vanskelig å være enig med filosofen Albert Camus (1913-1960), som mente at fornuft var et latterligt begrep.Webdesign ©2016 Web Norge