tenkeevner

 Mennesker har en uimotståelig trang til å tolke andres handlinger som målrettede   Intensjonstenkning er å tolke andres og egne mål ved ulike handlinger

Representasjoner er et grunnleggende begrep innen kognitiv psykologi. Begrepet referer til måtene som hjernen klarer å plukke opp, lagre og bearbeide informasjon om omgivelsene.

Som mange viktige begreper er representasjoner upresist, og mange godtar ikke betydningen.

Desverre er språket vårt lite utviklet.

Fornuft er et uklart og diffust begrep. Det er ikke vanskelig å være enig med filosofen Albert Camus (1913-1960), som mente at fornuft var et latterligt begrep.

Abstrakte begreper står for ting som vi ikke kan observere med våre sanser. Slike begreper er: lavt blodsukker, lufttrykk,gener

rente,gravitasjon, roman eller kommune.

Ved skade på frontalhjernen svekkes evnen til å forstå abstrakte begreper.

Se artikkelen on sjimpansen Sara, som fortod abstrakte begreper.

Kunnskap og informaasjon er abstrakte begreper.Webdesign ©2016 Web Norge