tenkeevner

Abstrakte begreper står for ting som vi ikke kan observere med våre sanser. Slike begreper er: lavt blodsukker, lufttrykk,gener

rente,gravitasjon, roman eller kommune.

Ved skade på frontalhjernen svekkes evnen til å forstå abstrakte begreper.

Se artikkelen on sjimpansen Sara, som fortod abstrakte begreper.

Kunnskap og informaasjon er abstrakte begreper.Webdesign ©2016 Web Norge