tenkeevner

Representasjoner er et grunnleggende begrep innen kognitiv psykologi. Begrepet referer til måtene som hjernen klarer å plukke opp, lagre og bearbeide informasjon om omgivelsene.

Som mange viktige begreper er representasjoner upresist, og mange godtar ikke betydningen.

Desverre er språket vårt lite utviklet.Webdesign ©2016 Web Norge