tenkeevner

 

Se egen artikkel om årsakstenkning: Hva er årsakstenkning. Under kategori tenkemåter.

Vår personlighet består av individuelle. kompliserte mønster av grunnleggende stabile psykologiske egenskaper.

Filosofen Augustin(354-450 e.k) mente at bare nåtiden var virkelig.

I møter bruker vi mennesker mye psykiske krefter på å teste ut hvem som står over og under oss i gruppen. Det brukes mye krefter på holde på posisjonene, og dels forsøke å holde på vår posisjon.

Vitenskapelig tenkning.

Under middelalderen måtte all vitenskap stemme overens med kirkens lære.

Aron Beck(1990) hevder at personlighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Se artikkel om personlighet.Webdesign ©2016 Web Norge