tenkeevner

Vitenskapelig tenkning.

Under middelalderen måtte all vitenskap stemme overens med kirkens lære.

Vår personlighet består av individuelle. kompliserte mønster av grunnleggende stabile psykologiske egenskaper.

En vanlig oppfattning er at intuitiv kunnskap/forståelse er en form for inspirasjon, og som oppstår plutselig hos kunstnere eller vitenskapmenn .

I møter bruker vi mennesker mye psykiske krefter på å teste ut hvem som står over og under oss i gruppen. Det brukes mye krefter på holde på posisjonene, og dels forsøke å holde på vår posisjon.

Filosofen Augustin(354-450 e.k) mente at bare nåtiden var virkelig.

Aron Beck(1990) hevder at personlighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Se artikkel om personlighet.Webdesign ©2016 Web Norge