tenkeevner

Hva er årsakstenkning

Forstår man årsaker og fysikk så kan man løse problemer på en fleksibel måte og legge planer for fremtiden. Evnen til årsakstenkning øker vår evnne til å overleve.

Vi har en sterk tendens til å forsøke å forstå sammenhenger. Vi strever etter å finne årsaker til hendelser og ting. Å se årsaker er sentralt i menneskets tenkeevne.Vi mennesker er besatt av å tenke årsaker.og vi er som regel ubevisst på at vi automatisk leter årsaksammenhenger. Filo

sofen Imannuel Kant kallte tenkeevnen årsakstenkning for en anskuelsesform hos mennesket.

Mye av evnen til å forstå årsakstenkning og evne til fremtidsplanering er arvet, og aktiveres i vår tenkeevne under oppveksten.Årsakssammenheng er et abstrakt begrep som er vanskelig å forklare.

Ved årsaksammenheng er det ikke nokk at vi ser at en hendelse opptrer etter en hendelse. Vi må kunne forklare sammenhengen.Når vi forstår årsakssammenhenger så ser vi på hva som knytter i sammen en hendelse med en annen hendelse, eller en ting med en annen ting.

Denne egenskapen er etter min mening medfødte evner, og  disse evnene aktiveres på bestemte alderstrinn Årsakssammenhenger er subjektive og de kan ikke observeres, de bygger på oppfattelser i hjernen hos den som ser hendelsene. Når en klinkekule treffer en annen klinkekule slik at den kommer i bevegelse er dette et eksempel på en fysisk årsakssammenheng. Om et eple ligger i ro på et bord så er det et annet eksempel på en fysisk årsakssammenheng. Bordet støtter eple slik at det ikke faller ned på bakken.

En hendelse som forårsaker en annen hendelse er et annet eksempel på en årsakssammenheng.

Barn forstår at det finns en usynlig fysisk kraft som overføres fra en klinkule til en annen klinkekule som ligger i ro. Denne usynlige kraft fører til at klinkekule nr.2 kommer i fart. Denne forståelse av overføring av en usynlig kraft er trolig en universell arvet tenkemåte hos mennesket(Povinelli). Aper har vansker med å se og forstå usynlige fysiske krefter og skiller seg på dette feltet fra mennesket.Men både aper og små barn i alderen 5-10 måneder forstår fysikk i form av tyngdekraft.Webdesign ©2016 Web Norge