tenkeevner

Filosofen Augustin(354-450) mente " at bare nåtiden var virkelig.Fremtidstenkning er det samme som forventning hevdet han"

Mennesket er besatt av å tenke på fremtiden. Vi tenker nesten aldri på nåtid. nesten all vår tenkning gjelder fremtid og besluttningedr.

Å kunne tenke fremtid gir oss muligheter til å planlegge. Vi kan planlegge for vinteren og vi kan planlegge jakt osv.

Det har vært vanlig å hevde at dyrene bare tenker nåtid.Derfor har dyr problemer med å planlegge.

Dette er ikke helt riktig. Sjimpanser kan planlegge en jakt, de kan planlegge å gå for å fiske temitter eller gå til det stedet hvor de har redskap til å knekke nøtter osv.

 Webdesign ©2016 Web Norge