tenkeevner

I møter bruker vi mennesker mye psykiske krefter på å teste ut hvem som står over og under oss i gruppen. Det brukes mye krefter på holde på posisjonene, og dels forsøke å holde på vår posisjon.

Vi prøver også å hindre andre ,i å endre vår makt posisjon. Vi forsøker også å stenge andre som ønsker å bedre sin posisjon. Vi allierer oss med andre som vi kan bruke i maktkampene. De fleste har opplevd slike urasjonelt og utslitende møter.

Vi er fjerne slektninger av apene. Jeg mener at vi kan se det samme mønster hos apene.

Bavianene er klar over hvem som har rank nr.33, 22 eller 35 i flokken. Han apene må hele tiden kjempe for å forbedre eller beholde sin status posisjon Baviannen må sloss opptil flere ganger per døgn..Bavianene bruker mye krefter og tid på å oppretthode sin status.Om en bavian har vært borte i fra flokken noen dager, og så kommer tilbake og oppdager at ragnordningen er endret, Den kan da bli forvirret over at en som den tror har lavere rang tar seg rettigheter ovenfor en som den tror har høyere rang.

Når det gjelder hun bavianer som slipper de mye av denne kjempingen. de har sine sosiale posisjoner på grunnlag av arvede nærmest"adelige" rettigheter. Disse rettighetene følger vis kvinnelig arv.( Cheney et Seyfarth 2007)Webdesign ©2016 Web Norge