tenkeevner

Sjimpansen

 1996 julius-b

Forståelse er et begrep som er vagt, diffust og uklart. Forståelse brukes på forskjellige måter og har ulike definisjoner i oppslagsverk og på nettet.

Hva er årsakstenkning

Forstår man årsaker og fysikk så kan man løse problemer på en fleksibel måte og legge planer for fremtiden. Evnen til årsakstenkning øker vår evnne til å overleve.

 images7

 Platon født 428 før vår tidregning.

Platon hevdet at vi ikke kunne få kunnskap ved hjelp av sansene.

Filosofen Augustin(354-450) mente " at bare nåtiden var virkelig.Fremtidstenkning er det samme som forventning hevdet han"

Mennesket er besatt av å tenke på fremtiden. Vi tenker nesten aldri på nåtid. nesten all vår tenkning gjelder fremtid og besluttningedr.

Å kunne tenke fremtid gir oss muligheter til å planlegge. Vi kan planlegge for vinteren og vi kan planlegge jakt osv.

Det har vært vanlig å hevde at dyrene bare tenker nåtid.Derfor har dyr problemer med å planlegge.

Dette er ikke helt riktig. Sjimpanser kan planlegge en jakt, de kan planlegge å gå for å fiske temitter eller gå til det stedet hvor de har redskap til å knekke nøtter osv.

 

 

Det er vanlig å bruke ordet bevissthet om bevissthet og selvbevissthet. dette er forvirrende. I hverdagsspråket betyr bevissthet at vi er våken. Slik jeg bruker ordene her, så skiller jeg klart mellom bevissthet og selvbevissthet.Webdesign ©2016 Web Norge