tenkeevner

 Mennesker har en uimotståelig trang til å tolke andres handlinger som målrettede   Intensjonstenkning er å tolke andres og egne mål ved ulike handlinger

Intensjonstenkning er en medfødt tenkemåte som styrer vår bevisste og ubevisste tenkning.

Intensjonstenkning er en grunnleggende tenkemåte, på samme måte som årsakstenkning og fremtidstenkning. Evnen til å lese/tolke/forstå andres mål, ved ulike handlinger er medfødte og evnen modnes gradvis frem.

Når et barn er 1 år gammelt så får barnet evnen til å forstå at andre har mål for sine handlinger.

Det finnes to rettninger innen apeforskning. Den ene rettningen mener at aper ikke forstår intensjoner(tenkning), den andre rettningen mener at aper delvis forstår intensjoner.(Tomacello,Byrne og Russon)

På grunn av manglende forståelse av intensjoner, så kan ikke apene undervise, bygge kultur, imitere osv.

Simon Baron-Cohen(1995) hevder at mennesker har en medfødt intensjonalitets detektor, en blikkrettningsdetektor og en felles oppmerksomhets mekanisme. Til sammen utgjør dette et tankelesningssytem. De to førsnevnte evnene opptrer tidlig hos spebarnet. Felles oppmerksomhets mekanismen opptrer i slutten av første leveår. Leslie og Baron-Cohen mener at de 3 faktorene er genetisk betinget.

Tomacello(1999) som forsker innen psykologi og primatforskning, hevder at aper ikke forstår intensjoner, det vil si evner til å tolke handlinger som målrettede. Tomacello mener at evnen til intensjonstenkning er en sentral tenkeevne hos mennesket. Han mener videre at barns evne til å finne intensjonen bak andres handlinger er hovedgrunnlaget for språktilegnelsen. Videre hevder han at forståelsen av andres intensjon, hjelper barn til å forstå hva som er relevant i situasjoner.

Se andre artikler på dette nettstedet som omhandler intensjo-intensjons tenkning.

Aper kan ikke ape.

Sjimpansen Sara hadde evner til å se mål/intensjoner.

Delfin kunne late som leke.

Sultan og Santino hadde teorier om intensjonstenkning og teorier om andres psyke.

 

 

Referanser:

Tomacello, M and Kruger,AC (1992) Joint attension: Acquiering verbs in ostensive and non-ostensive contexts. Journal of Child Language 23, 311-333

Tomacello, M(1999) The Cultural Origens of Human Cognition, Harvard University Press Cambrigde MA

Premavk and Woodruff(1978) Does the chimpansee have a theory of mind. Behavioral and Brain Sciences 4 ss.515-26.

Baron-Cohen, S (1995) Blind for andres sind. København: Nytt Nordisk Forlag. Arnold Busck, 1998.

Wolfgang Køhler (1917) Intelligenz-Prufung an Menschenaffen.

 

 Webdesign ©2016 Web Norge