tenkeevner

 

Barn og voksne har en evne til å tankelese andre.Eller rettere sagt, de har teorier om andre sinn, psykiske inder verden.

Vi tror at vi kan lese andres tanker,følelser,forestillinger, tidligere opplevelser, motiv,hensikter,oppmerksomhet,hva andre vet og ikke vet, og fremtidige handlinger. Evnen til tankelesning,er en fordel når vi skal samhandle med andre.TOM inbefatter evnen til å tenke over egne tanker er en del av mennesker selvbevissthet/selvrefleksjon.

Hos barn kommer evnen til ToM gradvis, og er fullt utviklet, når barnet er 11 år.

Aper og menneskeaper har teorier om andres psyke/indre verden.Imidlertid har aper svak evne til fremtidstenkning,episode hukommelse, svak hensikts(intensjons) forståelse og aper mangler viktige oppmerksomhets evner.Aper klarer ikke å ha felles oppmerksomhet.

Sultan  er en sjimapanse som kunne lese/forstå hva de andre sjimpansene ikke forstod.

Køhler(1921) bodde på Tenriff under 1.verdenskrig. Han forsket på sjimpanser.

Sjimpansen Sultan var dyktig til å stable kasser, på hverandre slik at apene kunne nå bananer som hang i taket.

Sultan stod utenfor buret og så med økende frustrasjon,hvordan de andre sjiimpansene mislykkedes i å stable kassene riktig. Til sist løp han im\nn i buret og stablet kassene stabilt Han tok ikke selv noen bananer.. Deretter løp han ut av buret.

Køhler tolket hendelsen slik. Sultan forstod at de andre sjimpansene ikke klarte å løse problemet og at Sultan var motivert til å demostrere løsningen for de uopplyste kammeratene.

Santino er en sjimpase som bor i Furunes dyrepark nord for Stockholm.

han er sjef for sjimpanseflokken. Han irriterer seg over folk som kommer nær flokken. Han kaster små sten på besøkerne. Santino planlegger sine stenangrep dagen før besøkerne kommer. Han lager små stenhauger på strategiske steder. Han kamuflerer stenhaugene med gress, slik at besøkerene ikke kan se at han har sten. Når besøkerne kommer dagen etter, slentrer han omkring og forsøker å virke fredlig. helt uventet begynner han stenkasting.

Santino viser at han kan huske tidligere episoder. Han kan tenke fremover og planlegge sine angrep. Han forstår å tenke bedragersk. Det vil si at han kan ta andres perspektiv. Han har tanker om hva andre vet og ikke vet. Menneskebarn forstår bedrageri evnen først når de er 4,5 årgamle. Santino har theroy of mind.TOM..

 Santino kan lese andres tanker osv. Han

.Der finns mye informasjon om santino på nettet.Webdesign ©2016 Web Norge