tenkeevner

Aron Beck(1990) Hevder at persolighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Personlighetsforstyrrelser kan defineres som varige "avikende personlighetstrekk." Personlighetforstyrrelsen skaper problemer for personen og for omgivelsene. Se artikler om personlighet og personlighetforstyrrelse.

At man finner personlighets forstyrrelser hos sjimpanser, tyder på at slike lidelser "hovedsakelig" skyldes arvefaktorer.

Om personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser, se egne artikler.

Alle som har hatt dyr, vet at dyr har forskjellige personlighetstrekk. S.Gosling(2002, 2010) hevder at det finns klare bevis på at dyr har personlighets trekk.

De fleste vet at hunder har ulike personligheter. Ved avl klarte man i Russland å endre personligheten til rever på 1930 talet.(Se nettet)

Rever som hadde aggresjon som et fremtredende personlighetstrekk, ble ved avl over generasjoner til godlynte rever.

A.Weiss,M.Inoue-Murayama(2009) undersøker sjimpanser i Japan,USA og Australia. De finner de samme personlighets trekk hos sjimpanser i de 3 land.Forskerne brukte "Big five" testen, som er den mest kjente testen når man skal undersøke personlighets trekk hos mennesker.

R.M. Yerkers(1929) var psykolog. han brukte mye av livet til å forske på intelligens tester.

Senere i livet brukte Yerker mye av livet til å forske på primater.

Yerker kjøpte 2 bonobo aper i New York. Bonoboapene ble tidligere kalt dverg sjimpanser.

Bonoboapene står oss mennesker nærmest. Begge apene var blitt fanget i Vest Afrika og transportert til en zoologisk hage i New York.

Han apen ble døpt til Prins Chim. Hunnen ga han navnet Panzze. Begge apene fikk bo i hans hjem.

Prins Chim var klok, våken, intelliget og viste stor tilpassnings evne. Prins Chim var lærevillig og han undersøkte alt han kom over. Prins Chim var åpen for nye kontakter. Når det kom nye mennesker på besøk, så møtte han menneskene på en vennlig måte, og gikk dem i møte med fremstrakt hånd.

Hans fostersøster Panzee, var helt annerledes. Hun trakk seg unna og snudde ryggen ti den fremmede, og var nærmest fiendlig.

Wolfgang Køhler forsket på sjimpanser.Køhler var en av 3 psykologer som grunnla gestaltpsykologien ,nærmest som en protest mot behaivorismen.

Køhler(1925) forsket på sjimpanser på Teneriff under første verdenskrig. Køhler hevdet at sjimpansene hadde forskjellige personligheter.

Noen sjimpanser var livlige, andre var stille, og tibakeholdne.Noen var trege,mens andre var smarte.

Sjimpanse hannen Sultan og sjimpanse hunnen Koko var mest begavet. Sultan var treg, klompet, men metodisk, Koko var livlig, impulsiv og kvikk. Sultan var treg, klompet, men metodisk, oppfinnsom og kunne planlegge,

Personlighetsforstyrelser blant sjimpanser.

Goodall(1987)Burshi,Plutchik(1991) beksriver en sjimpanse i Gombe/Tanzania kolonien.som het Passion. Passion beskrives personlighetsmessig som en isolert,forstyrret,agressiv sjimpanse. hennes personlighet ble tolket som paranoid personlighets forstyrelse.

Det blir i dag forsket endel på sjimpansers, goriller og orangutanger personlighet. Man bruker deler av personlighetstesten "Big Five", som også brukes på mennesker. Man plukker ut de deler, som beskriver atferd.,og ikke krever språk. Man er særlig fokusert på personlighet og arv.

R.James(2002) fant i Arnhem kolonien av sjimpanser, som de ga diagnosen psykopati.

Det finns en rekke undersøkelser som viser at sjimpanser er blitt diagnostisert till å ha psykopati, tvangspersonlighets forstyrrelse og Borderline personlighets forstyrrelse.

Referanser:

Buriski and Robert Plutchik:Primates,32(2): 207-211, April 1991

Freeman Hani, Samuel D. Gosling Personality in nonhuman primates :a review and evaluation of past reasearch: American Journal of Primatology, Volume 72,Issue B, August 2010 pages 653-671

A. Weiss, Inoue Musayama: Asessing Chimpanzee Personality and Subjektive Well Be-ing in Japan.American Journal of Primatology 71: 283-292(2009)

 

Køhler

 

Godall

 

 Webdesign ©2016 Web Norge