tenkeevner

Sjimpanse Sara forstod konservasjon

Når menneskebarn kommer i alderen 7-11 år så får det evnen til å ta andres perspektiv, konservasjon og andre avanserte kognitive evner.Konservasjon er vår evne til å forstå at mengder av veske(vann) eller faste legemer (leire)bevares om vesken/legemet forandrer form.

Når barn blir 7-11 år gammel øker evnen til å ta andre perspektiv og konservasjon, og mange andre mentale/kognitive ferdigheter.

Når man heller like mye vann i 2 brede glass, for deretter vannet fra det ene glasset opp i et smalere og høyere glass, vil barn under 7 år hevde at der er mer vann i det smale glasset. Fra 7-8 års alder vil barn si at der er like mye vann i begge glassene. Etter psykologen Piaget (1966)mente at barn ikke bare registrer den ytre verden, men at barnet har en begrepsmessig forståelse.

Barn som er yngre enn 7 år klarer ikke å se at vannmengden er den samme selv om utseende har forandret seg. Barnet kan ikke tenke baklengs og finner ingen logisk konflikt på grunn av endringen.

David Premack(1976) trente sjimpansen Sara språklig. Han brukte plast biter med symboler/tegn slik at Sara kunne bruke plastsymbolene til skille mellom ting som var like og ting som var ulike. Dette klarer barn når de er 7-8 år gamle.

I 1978 ble sjimpansen Sara testet på samme måte, som 7-8 år gamle barn ble i forsøket ovenfor.

Man helte like mye vann i 2 like brede glass og deretter helte man vannet fra det ene glasset opp i et smalere glass. Sara forstod at det var like mye vann i begge glassene. Sjimapansen hadde en logisk begrepsmessig forståelse av problemet på nivå med barn som var eldre enn 7-8 år.

Når det gjelder omforming av for eksempel leire ,fra en kule til en pølseform, så må barnet være enda eldre(9-11 år) før de klarer å forstå og forklare endringen.

Testing av sjimpanser og orangutanger viste at de klarer å forstå endringen av faste legemer. Menneskeapene har indre forestillinger av mengder før og etter forandringene. Apene kan tenke baklengs og framlengs.

Både psykologen Piaget(1966) og Wygotski hevder at slik kunnskap kommer fra samfunnet til barnet. Jeg mener påstanden er tvilsom. Barn og menneskeaper får slike evner(konservasjon) ved en alder. Disse evnene er ikke medfødt eller ervervet via samfunnet. Evnen konservasjon aktiveres på visse alderstrinn,troligvis for mennesker og menneskeaper.Webdesign ©2016 Web Norge