tenkeevner

Sjimpanse Sara viste at hun hadde abstrakte forestillinger om hva kniver og penner kan brukes til. Det vil si at de hadde avansert årsaksforståelse.

David Premacks(1976) trente noen sjimpanser språklig ved hjelp av plastikk chips som hadde forskjellig form og farge. Sjimpansene lærte å svare på spørsmål ved å bruke rekkefølger av ord. De brukte spesielle chips som apene skulle fylles i hull i ordrekkefølger. Sjimpansene ble så vist virkelige ting som viste forandringer som apene kjente fra før. Han viste først et helt eple en åpning for chip og så et eple som var delt i to. Sjimpansene fikk så velge mellom en skål med vann, en penn eller en kniv. Sjimpansene valgte konsekvent kniv som årsak for delingen av eple. Apene valgte også rett for de andre spørsmålene. Sjimpansene valgte vann for spørsmålet «svamp-åpning-våt svamp», eller penn for rekkefølgen «papir-åpning-merket papir» Premack hevdet at apene viste at de forstod årsaken til forandringene.

For å vise at apene ikke bare handlet ut i fra automatisk assosiasjon så testet ham dem med nye oppgaver. De fikk spørsmålet svamp-åpning-delt svamp. Apene valgte kniv. De fikk så spørsmålet eple---påtegnet eple. De svarte da blyant.

Sjimpansene viste at de hadde abstrakte forestillinger om hva kniver og penner kan brukes til. Det vil si at de hadde avanse årsaksforståelse.

Premack(1983) testet så en språklig trent sjimpanse som het Sara. Sara hadde tidligere ett hvordan man tenner en gassovn og hvordan man setter i stikkontakten på en gramafon, men hun hadde aldri selv utført disse handlinger.

Sara ble så vist et foto av en mann som frøs eller av en mann som forsøkte å skru på en gramafon som ikke hadde kontakten i vegguttaket. Sara valgte hver gang riktig løsning. Hun valgte bildet som viste at gassovnen ble tent eller bildet som viste stikkontakten som ble satt i veggen. Sara viste hun hadde forestilling om årsakene til funksjonssvikten.

Premack hengte så bananer i taket slik som Køhler gjorde i sin undersøkelse. Hun fikk se video film hvor hennes ynglings dyrepasser forsøkte å nå bananene.

Sara fikk velge fotoer som viste løsninger som førte til at man kunne nå bananene Hun valgte foto av en kasse til dyrepasseren som hun likte best. For folk som hun ikke likte valgte hun dårlige løsninger. For en dyrepassersom hun ikke likte, valgte hun et foto av en ustabil stol som førte til at han falt ned på gulvet. Sara viste ikke bare evne til å løse problemet på en praktisk måte, hun hadde også tilgang til forestillinger om alternative løsninger på problemene.mmmmmmWebdesign ©2016 Web Norge