tenkeevner

Sjimpanse Sara viste at hun hadde abstrakte forestillinger om hva kniver og penner kan brukes til. Det vil si at de hadde avansert årsaksforståelse.

xxxxxxx

 Bavianer har svært spesielle tenkemåter(kognitive evner). de har medfødte teorier om slektsforhold, sosiale relasjoner og maktforhold  gruppen.De har også tenkevner som gjør t de kan se hvem som er i slekt med hvem.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Teneriff sjimpansene forstod fysikk og årsakssammenhenger

Wolfgang Køhler(1927) var en tysk vitenskapsmann som under første verdenskrig fra 1914 til 1918 bodde på Teneriff. Køhler var en foregangsmann når det gjelder forskning på aper.

Køhler undersøkte sjimpansers evne til å løse praktiske problemer, blant annet ved å bruke pinner og bokser til nå mat som de ikke kunne nås på annen måte.

IMITASJONWebdesign ©2016 Web Norge