tenkeevner

Teneriff sjimpansene forstod fysikk og årsakssammenhenger

Wolfgang Køhler(1927) var en tysk vitenskapsmann som under første verdenskrig fra 1914 til 1918 bodde på Teneriff. Køhler var en foregangsmann når det gjelder forskning på aper.

Køhler undersøkte sjimpansers evne til å løse praktiske problemer, blant annet ved å bruke pinner og bokser til nå mat som de ikke kunne nås på annen måte.

Han la en appelsin utenfor buret til sjimaoansene og samtidig fanates det en stokk. Apene klarte å bruke stokken til å rake appelsinen til seg. han plasserte banaer i taket på apeburet, samtidig fantaes det bokser i buret som apene kunne stable oppå hverandre slik at de nådde bananene.

Han fant at apene hadde praktisk fysisk forståelse. Han hevdet at sjimpansene hadde "innsikt" eller" intelligent forståelse" av hvordan problemene skulle løses. Køhler hevdet

at apene ikke brukte asossiativ læring når det løste problemenen. Asossiativ læring er at man utfører prøving og feiling inntil man ved tilfeldighet finner en løsning. Apene hadde innsikt/forstålese av hvordan problemet skulle løses. De kunne også stette sammen 2 hule stokker slik at de nådde frukt som lå lenger borte i fra buret. Køhler opprinnelige ide var at sjimpansene kunne produsere nye handlinger utifra deres persepsjon(eller forståelse, erkjennelse) av problemene. Køhler var gestalt psykolog.

Når det gjaldt å stable kassene på hverandre slik at apene kunne nå bananene i taket av buret, så forstod/hadde innsikt for at de skulle stable kassene oppå hverandre ,men de forstod ikke å stable kassene på en stabil måte. Mennesker ser umiddelbart at om kassene står stabilt. Køhler mente at apene hadde dårlig forståelse av stabilitet. Apene hadde forståelse for at de måtte bruke kassene for å komme høyere, men de hadde ikke forståelse av at kassener måtte stables slik at ble et stabilt tårn.

Gomez(2008) mener at det er mulig at apene har en annen representasjons sytem når det gjelder å forstå statisk fysikk.Webdesign ©2016 Web Norge