tenkeevner

Kråker tester ut ærlighet.  se nedenfor.

Kråker og ærlighet.Se lenger nede.

Kråker har episodisk hukommelse. Se avsnitt lenger nede..

Kråker klarer speiltesten. Se lenger nede..

Avanserte tenkeevner hos kråker

Kråker klarer å teste ut hvem som er ærlig. Dette tyder på, at kråker kan tenke om abstrakte begreper.

Kråker har tanker om hvem man kan stole på, og hven man ikke kan stole på. Kråker har TOM, det vil si, de har tanker om andres tanker.Kråker har troligvis implisitt selvbevissthet.Kråker kan forstå fysikk og lage verktøy.Kråker kan kreativt løse ullike problemer.

Kråker kan huske episoder og reise i tiden.Kråker har ingen storhjernebark. Kråkenes tenkeevner overrasker og interesante.

 Kråker tester ut ærlighet.

Ved Hailelof forskningsstasjon ved Universitetet i Wien, forskes det på kråker og fjellpapegøyer fre new Zeellandman har forsøkt å teste ut hvike dyerpassere som kråkene stoer på.Man lot kråkene gjemme mat. Kråken kunne se at dyrepasser observerte gjemmestedet. Noen ganger kom en "uærlig dyrepasser, som hadde sett hvor maten ble gjemt, og dyrepasser stjal maten. En annen "ærlig" dyrepasser bare betraktet den gjemte maten.(T.Bugnyar 2013)

Kråken fikk så en leke i plast. Leken hadde ingen matverdi for kråken. Den gjemte likevel leken og brukte leken til å tetse ut hvilkrn dyrepasser som var "uærlig. Dette kan tyde på at kråken hadde abstrakt tenkning om pålitelighet og ideer om dyrepassers tanker/bevissthet og theory of mind/TOM.

Kråker og ærlighet.

Nøteskrike er en kråkefugl. Den Nord Amerikanske nøtteskriken kan gjemme opptil 30 000 pinjenøtter, som den skal ha som vinterlager.(de Kortet al.2005)

Fuglen er redd for at nøttene skal bli stjålet. Om den blir observert av en annen fugl under gjemmingen, så flytter den senere nøttene til en annen plass. Nøtteskriker som selv ikke stjeler, flytter ikke nøttene.b Men fugler som selv har stjålet, flytter nøttene. Tyv tror at tyver stjeler.

Fugen unngår å gjemme maten blant raslende stener når det er en annen fugl i nærheten.Den velger da heller jord som ikke produserere mye lyd.

Ved avdeling for Kognitiv Biologi ved Universitetet i Wien, undersøkte man ravner. Ravn er en kråkefugl.Man lot en ravn ,gjemme mat mens 2 andre ravner var tilstede. den ene ravnen kunne se gjemmingen. Den andre ravnen satt bak en skjerm, og kunne derfor ikke se hvor maten ble gjemt. Senere lot man gjemmeravnen komme tilbake i sammen med den ravnen som hadde sett hvor maten ble gjemt.Gjemmeravnen fjernet da all maten. når gjemmer kom tilbake med den ravnen som ikke hadde sett hvor maten var gjemt, så flyttet den ikke maten.

Med andre ord ,ravnen kunne skille på hvem som vet, og på hvem som ikke vet. Ravnen visste at det å se er å vite. menneskebarn må være 4 år for å forstå at den som ser haan vet.

Jeg mener at ravnen hadde theory of mind. Det er fristende å tro at ravnene også hadde implisitt viten om den andre ravnene selvbevissthet, Se også artikkel om selvbevissthet og TOM.

Kråker kan huske tidligere hendelser.

Amerikanske nøtteskriker kan huske hva de gjorde og de ikke gjorde.(de Kortet et al 2005)

Nøtteskrikene kan haa opptill 30 000 lagerplasser, og de husker gjennom hele vinteren ale leger passene..

Nøtteskrikene lagrer peanøtter og mark. de foretrekker å spise mark. Nøtteskrikene har tidsforståelse.De forstår, om marken har begynt å råtne. I slike tilfeller går de heller til et peanøtt lager.de husker også om de har tømt et lager. Fuglene er i stand til å planlegge sin fremtid og leve fleksibelt. Om nøttekråken har implisitte eller eksplisitte tanker tanker om sine tanker og andres tanker er usikkert. mest sannsynlig har kråken det som et 3 årige barn, som vet noe uten at han vet hvor han har kunnskapen kommer i fra. 

Skjærer klarer speiltesten.

Menneskeaper, delfiner, elefanter og kråker gjennkjenner seg i et speil.

Dette betyr ikke nødvendigvis at kråkefugler har selvbevissthet. Speiltesten viser at skjærer har bevissthet om egen kropp. det vil si kroppsbevissthet.

Skjærer som blir merket med farge oppdager dette ved hjelp av et speil. Skjæren forsøker å fjerne fargen.(tidskr Plos Biology)

Kråkene i ManchesterWebdesign ©2016 Web Norge