tenkeevner

 IMG 5995

Kråker er intelligente og de har fysikkforståelse. Kråkene stammer fra reptilene og utviklingsmessig er det 300 mill år mellom kråker og mennesker.

At kråkerfugler er svært intelligente har vært kjent siden oldtiden.I nordidk gudelære hadde Odin ravnene Hugin og Munin. Munin stod for fornuften og Hugin for intuisjonen.Tilsammen skapte de orden og sannhet som ble personifisert ved den allvitende Odin.

Kråkefugler har medfødte evner til årsakstenkning og fysikforståelse.Grekeren Æsop skrev dyreeventyr for 2500 årsiden. En av hans fabler omhandler en tørstig kråke, som finner en bøtte med vann på baksiden av et hus.Men der er så lite vann i bøtten at kråken ikke når ned til vannet, Kråken henter da kiselstener i nebbet og fyller opp bøtten slik at den kan nå vannet og drikke. I fabelen viser kråken evne til å forstå fysisk forståelse, problemløsning og årsakstenkning.

Kornkråke er en kråkefugl på størrrelse med en kråke.Christofer Bird ved universitetet i Cambrigde gjorde et forsøk med kråken Connelly.Et glass med vann ble fastmontert på burgulvet. I glasset var det litt vann og i vannet fløt en kork med en appetittlig larve. Imidlertid kunne ikke kråken nå ned til larven. En forsker la så inn en neve med småstein i buret. Kråken fikk så ideen å slippe småsteinen opp i glasset slik at korken med larven fløt opp, slik at kråken kunne nå godbiten.Bird hevder at råken viste evne til problemløsning og årsakstenkning, og at kråker har generell tenkeevne. Kråkens forståelsesevne, årsakstenkning og fysikk forståelse er rimeligvis mefødt.

I Tyskland testet forskere 5 orangutanger på en liknende måte. De lot en peanøtt flyte i et høyt smalt glass som ikke kunne veltes. Apene kunne ikke nå nøtten. Samtlige fem aper løste problemet. Apene hentet vann i munnen fra en drikkevanns fontene og spyttet vannet i glasset slik at de kunne nå nøtten. Apene hadde forståelse, innsikt,fysikkforståelse og evne til årsakstenkning og problemløsning.

Aper i vill tilstand

Menneskeaper som bonobosaper, sjimpanser og orangutanger bruker redskaper i vill tilstand.Gorillar som har bodd i sammen med mennesker lærer også å bruke redskaper.

Bonobosaper har brukt stener til å knuse nøtter i 2 milioner år. Dette er evne til å forstå årsakssammenhenger. Om en sjimpanse bruker en pinn til å fiske frem termitter så oppfatter vi dette som en evne til å forstå årsakssammenhenger(ha innsikt, være intelligent) Apen har forstått å manipulere det som knytter tingene i sammen. Stikker pinner i jorden lukterfor å undersøke om der er termitterWebdesign ©2016 Web Norge