tenkeevner

Bioteknologirådet. hevder at aper er mindreverdige i forhold til mennesket.

På bioteknologirådets hjemmeside (2021) hevder man at det er helt i orden å klone og gen redigere menneskeaper.

Mennesket kan vi ikke klone, hevdes det:

 «Mennesket er i motsetning til aper, unikt og har bevissthet.» ??

Etter min mening er dette nedvurdering av aper og menneskeaper.

Aper og de aller fleste dyr har vanlig bevissthet/våkenhet. Vanlig bevissthet deler vi med dyrene. Se artikkel om bevissthet og selvbevissthet på denne hjemmeside.

 Menneskeaper /delfiner/elefanter og kråker og små barn har også selvbevissthet. Selvbevisstheten har utviklet seg over tid. Det som skiller selvbevissthet hos mennesket fra andre menneskeaper er at en rekke kognitive evner som er svakere utviklet hos de andre menneskeapene, selvbevisstheten består av forskjellige kontrollsystemer som styrer oppmerksomheten, fremtidstenkning, planlegging, vilje følelser og handlingsstrategier. Sjimpanser og de andre menneskeapene har disse kognitive evnene, men svakere utviklet enn hos menneskeapen, homo sapiens.

Tanken om mennesket er unikt og overlegenhet alle andre skapninger er gammelt tankegods.

Etter perserkrigene på 400 tallet f. Kr. var det en stor optimisme/overmot i det greske samfunnet. Mennesket var stort.

 I Sofokles (496-406 f.Kr.) kor I Antigone «Der er mange store skapninger i verden, men ingen skapning er større enn mennesket»

Under renessansen hevder Giovanni Pico della Mirandola (1463-94) at mennesket er større enn naturen og må utvikle sin gudommelige natur.

I bibelen er mennesket skapt i Guds bilde.

Slike hybristanker hadde ikke egypterne og kineserne. De hadde apeguder. Filosofen Augustin (354-430 e.Kr.) hevdet at apene hadde sjel og at de burde døpes.

Ref: Bioteknologiradet.noWebdesign ©2016 Web Norge