tenkeevner

Crysippos var en stoisk filosof som levde i Aten fra 280 til 207 før Kristus

Crysippos forteller om en hund

som han hevdet kunne resonere/tenke, løse problemer på en logisk måte, samt velge.

Hunden fulgte et spor og kom til et kryss som hadde 3 veier videre. Hunden sniffet først et stykke på den første veien, dretter litt på den andre veien. Deretter sprang den videre på den tredje veien uten å sniffe. Crysippos  hevdet at hunden resonerte seg til løsningen.

Evans et Over (1996) hevder at vi har 2 måter å løser problemer og utfører valg.

Vi har upersonlig fornuft og personlig fornuft.

Personlig fornuft

 

Mennesker og dyr har medfødte tenkeevner når det gjelder problemløsning. Den personlige fornuft er tankeevner som er automatiske, og ubevisste.

Personlig fornuft hjelper oss til å løse våre hverdagsproblemer. Både dyr og mennesker har mest av personlig fornuft.

Personlig fornuft hjelper oss til å løse våre hverdagslige problemer. Personlig fornuft  fører i de fleste tilfeller til tilfredstillende resultater. Men denne tenkning bygger ikke på logisk tenkning.

Det negative med personlig fornufts tenkning er at den ofte fører til tankefeil, Slik automatisk tenkning er trolig et resultat av evolusjon, som gir dyr og mennesker bedre overlevelsesjangser.

Upersonlig fornuft

Evans og Over hevder at upersonlig fornuft er det bare mennesker som har.

Både sjimpanser, kråker og papegøyer har etter min oppfattning "upersonlig fornuft"

Kanskje hadde Crysippos hund også upersonlig fornuft?

Upersonlig fornuft tenkning  bygger på analytiske tankeevner, som er kontrollerte, og som bygger på ekslisitte formelle logiske regler, Det vil si at man kan lage hypoteser, og kan teste tenkningen mot sannsylighets teorier, analog tenkning, induktiv tenkning og deduktiv tenkning. De fleste mennesker har problemer har store problemer med abstrakt logisk tenkning.

Evans,J &Over, De (1996) Rationality and Reasoning Hove: Psychology Press.

Crysippos må ha vært en mann med godt humør. Han døde av et latteranfall som han fikk etter å ha fortalt egen vits.

 Webdesign ©2016 Web Norge