tenkeevner

Aper har store vansker med å forstå måltenkning/intensjoner.

Bakgunnstoff:

Mennesker har en uimotståelig trang til å tolke andres handlinger som målrettede.

Intensjoner er å tolke andres og egne mål ved ulike handlinger. Jeg mener at tankeevnen, til å lese/tolke/forstå andres mål, ved ulike handlinger er medfødte.

Når et barn er 1 år gammelt så får barnet evnen til å forstå andres mål med handlinger.

Små barn er flinke til å tolke andres mål med handlinger. Barn kan tolke hva andre vil si før den andre har sagt hele setningen.

Filosofen I. Kant mente at visse tanke evner var medfødte.

Han hevdet, at evnen til årsakstenkning var medfødt.

Jeg mener at tankeevnen , til å lese/tolke/forstå andre mål, ved ulike handlinger er medfødte.

Vi kan ikke la være å tolke at hendelser har et mål, det vil si en hensikt/en intensjon. Noe av vår måltenkning/intensjonstenkning er implisitt. "Det vil si ikke tenkning"

Når en person står og stirrer ned i en container, så tenker vi implisitt "ikke tenkning", at han ser etter noe.Han stirrer målrettet etter noe. Han har en  intensjon, et mål.

Når noen kommer inn i et rom, og en annen sitter med ryggen mot døren, så tenker vi implisitt, at han ikke vet at det kom noen. Noe av vår intensjonstenkning er eksplisitt, og fører til at vi har behov for å reflektere over våre indre forestillinger/tanker. Når en ung pike sier"Han tenker at hun tenker, at han ikke vet at hun virkelig ikke liker ham." Dette er en eksplisitt intensjon/måltenkning. Vi må reflektere over det som sies. Aper klarer ikke å fortå slik intensjonstenkning.

Begrepet intensjoner er et gammelt utrykk som brukes på diffuse måter.

Det finns 2 rettninger innen apeforskningen. Den ene rettningen mener at aper ikke forstår intensjoner, den andre rettningen ener at aper forstår delvis intensjoner. (Tomacello, Byrne og Russon)

Aper forstår andres mål ved ulike handlinger.

Wolfgang Køhler som oppholdt seg på Tenneriff under første verdenskrig 1914-1918, forsket på sjimpanser. Køhler var også en av 3 psykologer som skapte gestaltpsykologien.

Køhler hadde en klok sjimpanse som het Sultan.

Sultan stod utenfor apeburet og betraktet hvordan de andre sjimpansene inne i buret, ikke klarte å stable opp kasser stabilt, slik at de kunne nå bananer som var hengt opp i burets tak. Sultan løp inn i buret og hjalp til med å plassere kassene stabilt, slik at de andre apene kunne nå bananene. Han tok ikke bananer selv. Sjimpansene hadde rett mål/intensjon, samtidig som de ikke hadde tiltrekkelig fysikk forståelse.Premack og Woodruff(1978) hevdet at sjimpansen Sara hadde evner til å se mål/intensjoner. Se egen artikkel om sjimpansen Sara som forstod intensjoner. Filosofen Daniel Dennett (1987) mener at aper har forskjellige nivåer av intensjonelle evner som bygger på ønsker og tro. Dennett legger frem ulike hypoteser.

1. Vervet aper larmer hver gang de ser en leopard.(Mål: flykt opp i trærne)

2. Vervet aper larmer når de tror at det finns en leoprd i nærheten.

3. Vervet apen kan gi alarm, fordi han vil at de andre pene skal tro t det finns en leopard i nærheten.

Aper forstår ikke andres mål med ulike handlinger?

Primatforskeren M Tomacello (1999) hevder at aper ikke forstår intensjoner. Tomacellos påstand om at aper ikke forstår mål/intensjoner har fått stor utbredelse blant forskere. Tomacello mener at den store forskjell mellom aper og mennesker er at aper har lite forståelse for intensjone/målrettet adferd.

Negative konsekvenser om apene "ikke" forstår intensjoner/mål med handlinger:

Aper kan ikke ape. Aper kan ikke imitere. Aper kan ikke peke. Peking er viktig ved undervisning. Aper som er trent av mennekser kan lære å peke på ting. Aper viser aldri noe til andre. Aper som er trent av mennesker kan vise ting til andre. Aper tilbyr sjelden andre noe. Aper underviser nesten aldri. Det at aper "ikke" forstår intensjoner fører til at de "ikke" kan bygge og videreføre en kultur. Apene får også store problemer med å lese andres tanker TOM Theory of Mind. Jeg mener at apenes svake mål forståelse overdrives. Aper har sosial mål forståelse som er like god som menneskets. Se artikkel: "Bavianer forstår politikk og sosiale forhold." Det er samspillet med andre faktorer om fører til at "aper k ikke kan ape,imitere osv" Slike faktorer er svak årsakstenkning, svak fremtidstenkning, forlite indre forestillinger(såkalte representasjoner), svak selvbevissthet og svak Theory og Mind.

Intensjoner er en viktig del av vår evne til å tolke/lese andres tanker (therory of Mind) Tankelesning av andre TOM krever at individet har følgende evner:

1. Intensjonsevner. det vil si evner til å tolke handlinger som målrettede.

2. Ha indre forestillinger. Det vil si en indre verden/representajoner.

3. Ha en oppfattning om andres oppmerksomhet. Man må fortå hva andre retter blikket mot, samt kunne dele oppmerksomheten med andre.

4. Ha evner til å forstå andres følelser.

5. Ha en oppfattning om andres bevissthet. det vil si , å ha forestillinger(representasjoner) om hva andre vil og tror.

6. Man må ha selvbevissthet. det betyr, at man kan tenke over hva man selv vil og tror.

Autister og aper har:

Personer som er autister har problemer med å lese andres tanker. De har problemer med å tolke andres handlingsmål intensjoner/mål. Dessuten har de problemer med å forstå andres følelser.

Ref:

Tomacello M 8199) The Cultural Origens of Human Cognition, Harvard University Press Cambrigde MA.

Daniel Dennett (1987) The intentionel Stance.MIT/Bradford Books, Cambrigde,MA.

Premack og Woodruff (1978) Does the chimpansee have a theory of mind. Behavioral and Brain Sciences 4 ss.515-26.

I.Kant(1920) Grundlegung zur Metaphysik der sitten. F. Meiner, Leipzig.Webdesign ©2016 Web Norge