tenkeevner

 

Ved universitetet i Kyoto Japan har man hukommelsestestet studenter mot schimpansen Ayum

Man testet fotografisk hukommelse. Det betyr evnen til å huske bilder.

Man viste fem 5 ulike tall i ulike 4 kanter på en dataskjerm. og viste tallene i 210 millisekunder(sublimimalt,vanlig 650-430m.sek) deretter dekket man til firkantene med vite flater. Man skulle så peke på rett 4 kant hvor tallet var.

Det viste seg at schimpansen Amusnu seiret. Jo kortere tid man viste bildene, jo bedre ble Ayumu i forhold til studentene.

Når vi mennesker tenker, så tenker i vi hovedsakelig i bilder, ikke i ord.

Hvorfor husker sjimpansene bedre enn mennesker.

Apeforsker N. Humphrey at mennesket hukommelse har blitt dårligere under utviklingen. I stedet bruker den menneskelige hjerne mer kapasitet på problem løsning.Hjernekapasiteten vår er begrenset. Prisen vi betaler er svak hukommelse.

Vår tenkning blir mer fleksibel og vi kan se løsninger som kan brukes på andre problemer.

Kråkefugler har en utrolig hukommelse. Se under dyrs tenkeevner.Webdesign ©2016 Web Norge