tenkeevner

 

Noen kognitive/tenke evner som er viktig for å produsere språk er lite utviklet hos menneskeapene.. Se lenger nede i artikkelen,

8. forklaringer.

Man har forsøkt lære sjimpanser å snakke, men dette har vært mislykket.

Imidlertid kommuniserer sjimpanser på andre måter..

Sjimpanser kan lære å kommuniserre ved hjelp av tegnspråk og lexigram.

Se artikkel om «Kanzi på grensen av et språk».

1.

Der finns en rekke forklaringer hvorfor aper ikke kan lære å snakke.

En hovedårsak er at hos apene sitter strupehodet høyere enn ho mennesket. Mennesket har derfor større resonansrom. Dessuten kan mennesket forme flere lyder enn apene. Apene har heller ikke viljekontroll over taleorganene.

Mennesket stemmeorganer er viljestyrt, og kontrolleres fra hjernebarken. Hos apene kontrolleres stemmen fra dypere mer primitive hjerneområder.

Latter hos mennesket er ikke styrt fra hjernebarken, men fra et dypere hjernesenter, og derfor er ikke latter under viljens kontroll.

2.

Det er trolig at aper har forlite hjernekapasitet til å skape tanker og forestillinger som er nødvendig, for å forstå og lage språklig kommunikasjon.

3. 

Aper har problemer med å forstå hensikten med hva en taler sier. Små barn forstår hensikten med det som sies.Barn lærer

lærer språk ved å lytte til samtaler. Barn forstår hva taleren vil si lenge før han har sagt noe.

4.

Aper har også svak evne til å forstå andres tanke og forestillingsverden"Theory of Mind"

Menneskebarn har god evne til å forstå andres tankeverden. menneskebarn har "therory of Mind"

Barn lærer seg ord ved å lytte til samtaler. Barnet lærer seg ordene ubevisst og automatisk. Vi kan si at barnet lærer ordene implisitt. Om en ape skal lære ordet banan, så må det finnes bananer i nærheten. Aper lærer ord eksplesitt, og ordene må gjentas manger ganger.

5

Aper har vanskeligheter med rekkefølger. Rekkefølge forståelse er nødvendig når man skal bygge settninger. Hva kommer først og sist når det gjeldfer substantiv,verb og så videre.

Rekkefølgeforståelse forutsetter evnen til årsakstenkning. Årsakstenkning er svakt utviklet hos apene.

6

Aper har vansker med fremtidstenkning og fremtids planlegging. Når vi lager en settning så må vi kunne forestille oss fremtiden.

7.

Når vi mennesker snakker om ting ,så har vi felles oppmerksomhet på det vi snakker om.Aper klarer ikke å opprette felles oppmerksomhet. Aper kan heller ikke peke. Om vi skal snakke skal snakke om noe , så er peking en viktig evne. peking fører til at vi kan bli enig om det vi skal snakke om..Aper i fangenskap kan lære seg å peke, men peking hos aper er imperativ. Hos mennesket er peking deklerativt.

8.

Små barn er besatt av å fortelle hva de har opplevd.Aper har ikke behov av å fortelle noe.

En vanlig teori er at aper har en svak evne til å representere verden i hjernen. Dette antas å være årsaken til at aper har mindre å fortelle om. "Apene har ikke noe å snakke om?"

Når barn er 4,5 år utviklea evnen til å forstå at andre ikke alltid vet hva det selv vet. TOM.

Aper forstår ikke at andre ikke vet det som de selv vet.

En vanlig teori er at aper har svak evne til å representere verden i hjernen. Barn utvikler evnen til å forstå at andre ikke alltid vet hva, hva andre vet, når barnet er 4,5 år gammelt. Aper forstår ikke at andre ikke vet det som de selv vet.

Om man gjemmer mat utenfor et bur med aper, og deretter slipper noen aper utenfor buret, som kan hente maten, så forteller ikke apene i buret hvor man finns.Aper har ikke som menneskebarn et sterkt behov til å fortelle.

Menneskebarn har stor spørrelyst. Denne spørrelyst mangler apene.Webdesign ©2016 Web Norge