tenkeevner

InnledningVi skiller mellom aper og menneskeaper. Bavianen er en ape , og bavianen har 95% felles gener med menneske.

Sjimpanser, orangutanger, bonoboer og gorillar er menneskeaper. Menneskeapene har 98 % felles arveanlegg med oss.

Vi har derfor felles tenkeevner. Vi deler tenkeevner som forståelse, fornuft, årsakstenkning, fremtidstenkning, ikke tenkning og tenkning.

En større del av vår hjerne brukes til å forstå sosiale sammenhenger. Når det gjelder sosial forståelse så er apene på noen områder oss overlegne. Bavianene har en fantastisk evne til å se slektskap mellom ulike dyr. Les lenger nede om bavianen Ahla, som ser hvem som er i slekt med hvem.

Sjimpansen Ayumus som lever på Universitetet i Kyoto Japan har en fantastisk evne til å huske. Les om Ayumus lenger nede på denne side.

Aper har som vi, evner til å sette seg inn i andres situasjon, de kan trøste hverandre og vise medfølelse. Aper har også en viss form av selvbevissthet.

Aper kan lese andres hensikter, men på dette området er de oss underlegne. Det er først og fremst språket som skiller mennesker og aper. Imidlertid kan aper lære seg å kommunisere symbolsk ved hjelp av leksigram.

En stor forskjell mellom aper og mennesker er, at apene aldri forteller noe til andre. Apene spør aldri om noe.

I hovedsak skal jeg forsøke å beskrive hva vi vet om menneskeapenes tenkning.

Menneskeapene holder på å utryddes. Mennesket låser apene inn i trange bur i dyreparker. Det er trist å gå i slike parker, samt å se de ulykkelige fangene, som sitter der på livstid. x

 

 
Webdesign ©2016 Web Norge