tenkeevner

Aron Beck(1990) hevder at personlighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Se artikkel om personlighet.

Sjimpansen

 1996 julius-b

Forståelse er et begrep som er vagt, diffust og uklart. Forståelse brukes på forskjellige måter og har ulike definisjoner i oppslagsverk og på nettet.

"Personlig fornuft"

 images7

 Platon født 428 før vår tidregning.

Platon hevdet at vi ikke kunne få kunnskap ved hjelp av sansene.

Persepsjon, skjema og mentale representsjoner

 

Det er vanlig å bruke ordet bevissthet om bevissthet og selvbevissthet. dette er forvirrende. I hverdagsspråket betyr bevissthet at vi er våken. Slik jeg bruker ordene her, så skiller jeg klart mellom bevissthet og selvbevissthet.Webdesign ©2016 Web Norge