tenkeevner

I møter bruker vi mennesker mye psykiske krefter på å teste ut hvem som står over og under oss i gruppen. Det brukes mye krefter på holde på posisjonene, og dels forsøke å holde på vår posisjon.

Persepsjon, skjema og mentale representsjoner

Aron Beck(1990) hevder at personlighetsforstyrrelser er overutviklede personlighetstrekk. Se artikkel om personlighet.

Sjimpansen

 1996 julius-b

Forståelse er et begrep som er vagt, diffust og uklart. Forståelse brukes på forskjellige måter og har ulike definisjoner i oppslagsverk og på nettet.

 images7

 Platon født 428 før vår tidregning.

Platon hevdet at vi ikke kunne få kunnskap ved hjelp av sansene.Webdesign ©2016 Web Norge