tenkeevner

"Personlig fornuft"

Evans et Over ( 1996) hevder at vi har 2 måter å løse problemer og til å utføre beslutninger. De hevder at vi har personlig fornuft og upersonlig fornuft.

Dyr og mennesker har medfødte tenkeevner til å løse problemer.Den personlige fornuft er tenkevner som er automatiske og ubevisste.Disse tenkeevner bygger på vår implisitte kunnskap om verden.

Både dyr og mennesker har mest av den personlige fornuft. Denne type tenkning hjelper oss til å løse de fleste problemer.

Denne tenkning er effektiv og fører i de fleste tilfeller til et godt resultat. Denne tenkning bygger ikke på logiske prinsipper.

Det negative med den "personlige fornuft" er at denne tenkning, ofte fører til tankefeil.Denne automatiske tenkning er et resultat av evolusjonen og gir dyr og mennekser bedre overlevelsesjangser.

"Upersonlig fornuft."

Denne måten å tenke på, har man hevdet at bare mennesket har.

Slik tenkning bygger på at mennesket har analytiske tankeevner, som er kontrollerte, og som bygger på eksplisitte formelle logiske regler.Det vil si at mennesket kan lage hypoteser, og kan teste tenkningen mot sannsynlighets teorier, analog tenkning, induktiv tenkning og deduktiv tenkning.

Denne type tenkning er begrenset hos mennesket. Evans et Over(1996) kaller denne type tenkning for "upersonlig fornuft"

De fleste mennesker har store problemer med abstrakt logisk tenkning. De fleste mennesker lærer seg bare abstrakt logisk tenkning i form av addisjon, substraksjon, deling og multiplikasjon.

Både sjimpanser, kråker og papegøyer har etter min oppfattning "upersonlig fornuft" De kan analysere, beslutte og løse problemer.

Ref: Evans, J & Over, DE (1996) Rationality and Reasoning Hove: Psychology Press.Webdesign ©2016 Web Norge