tenkeevner

Menneske aper kan lære symbol tenkning. Bonobo aper(menneskeape) bruker signaler i vill tilstand.

Bonobo aper er våre nærmeste slektninger.

Vi kaller ord for symboler. Når vi snakker bruker vi ord. For å kunne snakke må vi beherske symboltenkning.

Man har tidligere hevdet at at aper ikke har evnen til symboltenkning. Dette er ikke riktig.

Bakgrunns stoff:

Nesten all vår tenkning er i "indre bilder". Vi tenker nesten aldri i ord.

Jeg bruker "indre bilder". Noen kaller de indre bildene for indre representasjoner, mens andre kaller de "indre bildene" for koblede eller frikoblede forestillinger osv.

Ord og begreper er to forskjellige ting.

Ordet(hest) er lyden som vi utrykker via munn og lepper.

Begrepet (hest) er er det indre bilde (av en hest) i vår hjerne.

Begrepet (hest),vårt indre bilde(hest) er ikke knyttet til sanse inntrykk eller persepsjon(oppfattelse=bearbeidet sanse inntrykk) fra den ytre verden. Begrepet hest finns i vår hjerne.

Vi bruker symboler i språklig mening på 2 måter.

Den ene måten er som symbol. Den andre måten er å bruke "symbol" om tegn /signal.

Symbol brukt som tegn/signal:

Tegn /signaler er avhengig av ytre sanse inntrykk eller oppfattelse(persepsjon). Tegn viser ikke til indre bilder i hjernen.

En katt kan bare gi utrykk (et lyd uttrykk) for et tegn. katten kan si"det finns en mus i dette rommet".Katten kan bare gi utrykk for det som finns her og nå. Katten kan ikke si:"det finns en mus i nabohuset, eller at det var en mus her i går".

Vi mennesker bruker også ord som tegn/signaler. Vi kan si det finns en hest der ute. Da bruker vi ordet hest som et tegn/signal. Kroppsspråk er også et tegn, Kroppsspråk viser ikke til indre bilder.

Symbol brukt som symbol:.

Ord(språkets) viktigstefunksjon er å snakke om ting som ikke finns i omgivelsene for øyeblikket,

Vi kan snakke om ting som har hendt, om drømmer og planer.

Ord som vi utrykker, peker på våre indre bilder(begreper) som finns i hjernen.

Når vi snakker med noen ved hjelp av ord, så må den som vi snakker med ha et tisvarende indre bilde (begrep). Det betyr at språk må læres. De indre bilder(begreper) må avtales. I tillegg må de som bruker språket forstå hverandres hensikter eller intensjoner med hva som sies. (se artikkel om intensjoner)

Menneskeaper har problemer med å forstå endres hensikter/intensjoner. Menneskeaper som er trent  kan lære symbol tenkning.

Kanzi er en menneskeape/dvergsjimpanse/bonoboape kan bruke symboltenkning. Bonoboapene bruker også tegn/signaler i vill tilstand. Gorillaen Koko kan også bruke symboltenkning. Se på nettet om Kokos evner..Se film om Kanzi på skogstur med S.Raumbach. Kanzi viser at han har problemer med synonym begreper.

Det hevdes at årsaken til apenes svake symboltenkning skyldes svake evner til å skape indre bilder. Dette er trolig feil.

Ideer til artikkelen er hentet fra filosofen Susanne langer, psykologen Ernst von Glaserfeld og kognisjonviteren Peter Gaerdenfors.Webdesign ©2016 Web Norge